AUTYZM

Autyzm diagnozuje się u około 1% dzieci w Europie.

Występuje u chłopców 4 razy częściej niż u dziewczynek.

Autyzm to nie choroba, tylko zaburzenie rozwoju.

Oznacza to, że w takim wypadku mózg pracuje w niestandardowy sposób.

Z roku na rok wzrasta liczba ludzi z diagnozą.

Nie oznacza to, że przybywa przypadków, a raczej że metody diagnozowania są coraz dokładniejsze. Wcześniej często diagnozowano te zaburzenia jako niepełnosprawność intelektualną.

Autyzm w każdym wypadku, może wyglądać inaczej.Jest diagnozowany na podstawie zachowań i cech występujących w trzech obszarach:

Triada autyzmu:
 • Interakcje społeczne

 • Komunikacja

 • Powtarzalne, stereotypowe zachowania

Objawy autyzmu

Zaburzenia interakcji społecznych:

 • dziecko nie wodzi wzrokiem za wskazywanymi przedmiotami

 • nie zauważa ludzi

 • nie reaguje i nie ma świadomości ich obecności

 • nie wskazuje palcem, żeby pokazać, że coś je interesuje

 • ma trudności w kontakcie

 • nie angażuje się w zabawy

 • nie jest zainteresowane zdobywaniem przyjaciół

 • nie posiada umiejętności zabawy „na niby”

 • nie umie naśladować

 • ma trudności w rozumieniu uczuć

 • nie potrafi mówić o uczuciach

 • nie potrafi się dzielić

Zaburzenia komunikacji:

 • dziecko unika kontaktu wzrokowego

 • ma opóźniony rozwój mowy

 • nie umie w komunikować potrzeb lub pragnień

 • jego mimika jest niedopasowana do wypowiedzi

 • nie posiada umiejętności odczytu mimiki twarzy

 • powtarza nietypowy ton głosu np. wymawia każde zdania jak pytanie

 • powtarza pytanie zamiast na nie odpowiedzieć

 • jego wypowiedzi są nieadekwatne do sytuacji

 • bierze wypowiedzi dosłownie

 • nie rozumie poczucia humoru i ironii

Usztywnione zachowania:

 • przywiązanie do rutyny

 • trudności z adaptacją do zmian

 • nietypowe przywiązanie do przedmiotów

 • zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy

 • spędzanie dużej ilości czasu na układaniu zabawek w specyficzny sposób,

 • obserwowanie poruszających się przedmiotów (np. pralka)

 • koncentrowanie się na jednej części przedmiotu (np. kółko od roweru)

 • wielokrotne powtarzanie ruchów

 • autostymulacje takie jak kręcenie się wokół własnej osi

Charakterystyczne w austyźmie są zaburzenia i trudności sensoryczne

 • niechęć do przytulania lub dotyku

 • poszukiwanie wrażeń zmysłowych

 • wpatrywanie się w światło

 • zakrywanie uszu z powodu niektórych dźwięków

 • silne reakcje w odpowiedzi na delikatne bodźce

 • problemy z wykonywaniem określonych ruchów

 • wrażenie braku kontroli nad ciałem

Osoby w spektrum autyzmu mogą odczuwać zwykłe bodźce jako mało intensywne albo zbyt intensywne.

Niezwykle istota jest wczesna diagnoza. Jest wtedy szansa na prawidłowe wspomaganie rozwoju.

Zachowania przed 3 rokiem życia, które mogą wskazywać na spektrum autyzmu to:

 • 6 miesiąc – dziecko nie uśmiecha się i nie wykazuje radosnej ekspresji

 • 9 miesiąc – nie odwzajemnia uśmiechów, ekspresji twarzy, nie reaguje na wydawane przez rodzica dźwięki

 • 12 miesiąc – nie reaguje na imię,

 • 14 miesiąc – nie używa adekwatnego gestu np. wskazywanie palcem, gest „papa”

 • 16 miesiąc – nie używa słów lub używa tylko kilku słów

 • 18 miesiąc – brak zabawy na niby (np. karmienie lalki)

 • 24 miesiące – dziecko nie używa spontanicznie w sposób sensowny zdań złożonych z 2 słów

Na diagnozę składają się długi, dokładny wywiad i obserwacje prowadzone przez psychologa, psychiatrę, pedagoga i logopedę.

Ze spektrum autyzmu najczęściej diagnozowany jest autyzm, autyzm atypowy i Zespół Aspergera.

Zaburzenia ze spectrum autyzmu nie mijają z wiekiem.

Naukowcy wciąż badają przyczyny zaburzeń ze spectrum autyzmu.

Nie istnieje pojedyncza przyczyna, która wywołuje autyzm.

Znaczenie w występowaniu autyzmu może mieć:

 • genetyka

 • wyższy wiek rodziców

 • infekcje wirusowe podczas ciąży

 • wcześniactwo

 • ciąże mnogie

 

Na stronie bada badabada.pl możesz wykonać test sprawdzający czy dziecko rozwija się prawidłowo i adekwatnie do wieku. Ten test nie jest diagnozą. Jeśli natomiast coś Cię w zachowaniu dziecka niepokoi, zgłoś się do specjalisty, który zadecyduje czy potrzebne są badania.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to zajrzyj na stronę polskiautyzm lub synapsis.