ZWROTY

Klient może zwrócić do sklepu nieuszkodzony i bez śladów użycia Produkt w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem.

UWAGA! Ponieważ miejsce wysyłki zwróconych towarów jest inne niż adres firmy, aby zwrot mógł zostać dokonany, poprosimy o wysłanie e-maila z  informacją o zwrocie na adres kontakt@lulitulisie.pl.

W ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu, pieniądze zostaną zwrócone na to samo konto, z którego zostało opłacone zamówienie.

Klient jest odpowiedzialny za koszty przesyłki związane ze zwrotem nieuszkodzonego towaru.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt na kontakt@lulitulisie.pl

Formularz zwrotu należy wydrukować i dołączyć do przesyłki, do której prosimy dołożyć również dokument sprzedaży (rachunek, faktura).

 

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

 

 

Adresat (sprzedawca)

..................................

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

.............................................

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:.........................

Numer zamówienia i cena:........................................

Data zawarcia umowy:..............................................

Imię i nazwisko konsumenta:....................................

Adres konsumenta:...................................................

Po dokonanu zwrotu przedmiotu na wskazany adres zostanie dokonany zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr...........................................................

 

 

...........................................

Data i Podpis konsumenta